جشنواره نوروزی 15 تا 18-12-1395

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

روز درختکاری 14-12-1395

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

نمایشگاه پلاسکو 10 و 11 اسفند ماه 1395

1

2

3

4

5

6

7

8

جلسه دفاع از رساله دکتری 3 تَن از دانشجویان باستان‌شناسی گرایش پیش از تاریخ 20-11-1395

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

نشست دوره‌ای کارکنان 18-11-1395

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

خانه چوبی (کار هنرمندان صنایع دستی مازندران)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

بازدید هیأت دانشگاه البیرونی افغانستان از دانشکده (11 بهمن ماه 1395)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران (6 و 7 بهمن 1395)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

نشست رئیس دانشگاه با اعضای هیأت علمی دانشکده 29 دی ماه 1395

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«ذرات نور» آثار طراحی و نقاشی دکتر محمد اعظم زاده ـ تهران, گالری شیرین ـ آذرماه 1395

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

برف پاییزی 03-09-1395

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

برف پاییزی

بازدید رئیس دانشگاه از آثار دانشجویان صنایع دستی (اول تیرماه 1395)

1

2

3

4

5

6

7

ژوژمان پایان ترم نمیسال دوم 95-94 دانشجویان رشته صنایع دستی ورودی 1391

1

2

3

4

5

6

7