چاپ        ارسال به دوست

خبر آموزشی

ارتقاء عضو هیأت علمی گروه آموزشی پژوهش هنر

با تأیید هیأت ممیزه دانشگاه مازندران عضو هیأت علمی گروه آموزشی پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.

دکتر فتانه محمودی عضو هیأت علمی گروه آموزشی پژوهش هنر و معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.

متن این حکم به شرح ذیل است :

به آگاهی می‌رساند که پیشنهاد شماره ی 85018، مورخ 1395/10/28 دانشکده‌ی هنر و معماری مبنی بر ارتقای مرتبه‌ی خانم دکتر فتانه محمودی از استادیاری به  دانشیاری،در جلسه‌ی مورخ 1395/12/255 هیأت ممیزه ی دانشگاه مطرح گردید و با رعایت ضوابط مندرج در آیین نامه‌ی ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیات علمی، مصوب 1389/10/14 و با استناد به آیین نامه‌ی استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و سایر مقررات مربوط، صلاحیت ایشان برای احراز مرتبه‌ی دانشیاری در رشته‌ی پژوهش هنر مورد تأیید قرار گرفت. مقتضی است در اجرای مصوبه‌ی هیأت ممیزه طبق مقررات اقدام گردد. ضمناً تاریخ اجرای رأی 1395/9/22 می‌باشد.

با آرزوي توفيق الهي
       سيدخلاق ميرنيا
     رئيس دانشگاه مازندران
        و رئيس هيأت مميزه


١٠:٥٨ - 1396/01/15    /    شماره : ١٢٥٠٥    /    تعداد نمایش : ١٦١خروج