فتانه محمودی
دانشیار پایه 15 گروه آموزشی صنایع دستی

تحصیلات :

کارشناسی : صنایع دستی ـ دانشگاه هنر تهران ـ 1375
کارشناسی‌ارشد : پژوهش هنر ـ دانشگاه تربیت مدرس ـ 1380
دکترای : پژوهش هنر ـ دانشگاه تربیت مدرس ـ 1390


پست الکترونیک : f.mahmoudi@umz.ac.ir
تلفن : 2720  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.