معرفی رشته مهندسی شهرسازی

شهرسازی و گرایش های متنوع آن تقريباً يك رشته علمي جديد است كه ريشه‌هاي آن را بايد در پاره‌اي علوم كاربردي از قبيل معماري، معماري چشم‌انداز، مهندسي عمران و علوم اجتماعي و رفتاری دانست. دامنه پیدایش تحولات امروزی دانش شهرسازی، به قرن نوزدهم میلادی می‌رسد. دراثر رونق وتوسعه صنعت ومشکلات ناشی ازآن و در پی تأسیس مراکز تخصصی و علمی و دانشگاهی درزمینه مسائل شهرسازی، گامهای اساسی درحل مسائل شهری برداشته شد و نظریات مختلفی در این زمینه عنوان گردید.
مهندسی شهرسازی یکی از رشته‌های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب کند.
در کشور ما نیاز بسیاری به متخصص و کارشناس در این رشته احساس شده و دانشگاههای مختلفی، سعی بر تاسیس و ایجاد این رشته نموده اند. در سطح مدیران کشور نیز کم کم، نیاز به رشته ای همچون شهرسازی احساس شده است و بسیاری از مدیران شهری سعی در فرا گرفتن این دانش داشته اند.
 

 محورهای اصلی رشته مهندسی شهرسازی

در اين رشته حداقل شش محور اصلي وجود دارد که در برنامه ريزي و طراحي شهر سرنوشت ساز است. که عبارت اند از:
1.برنامه ريزي کالبدی  2.برنامه ريزي و طراحی شبکه های حمل و نقل    3. برنامه ريزي محیطی  4. برنامه‌ريزي شبکه هاي زيرساختي    5. مدیریت شهری و برنامه‌ريزي زمین و مسکن  6.طراحي شهري و طراحی فضاهای شهری
 

فرصت‌های شغلی

 
زمینه های کاری رشته شهرسازی در ایران بسیار متفاوت و متنوع است، در بخش دولتی، در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شهرداریها، وزارت کشور، استانداریها و سایر ارگانهای وابسته به وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی و در بخش خصوصی، در شرکتهای مهندسین مشاور شهرسازی، معماری، برنامه ریزی منطقه ای و ... . در ذیل به برخی از زمینه های کاری اشاره می شود:
1. تهیه طرحهای شهری و منطقه ای (جامع، تفصیلی، ساختاری، شهرستان، هادی)
2. مشاوره در امور شهری و منطقه ای به مدیران و مسئولان رده بالا
3. فعالیت در شهرداریها
4. فعالیت در استانداریها
5. فعالیت در وزارتخانه های مربوطه (مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، کشور).
6. نظارت بر ساختمانهایی با ارتفاع بیش از 8 طبقه بر طبق قانون.
7. نجام پروژه های محوطه سازی، تفکیک زمین، طراحی محله و ...
8. برنامه ریزی و طراحی شهرکهای گوناگون (مسکونی، صنعتی، تجاری)
9. برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید.
10. مکان یابی عناصر و کاربریهای گوناگون شهری.
11. توانایی راه اندازی و استفاده از سیستم GIS.
12. فعالیت گروهی با سایر تخصصها در پروژه های گوناگون.
13. فعالیت در مشاوران خصوصی و نیمه خصوصی شهرسازی، معماری، راه و ساختمان، طراحی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و....
14.تدریس در دانشگاهها