فریال احمدی
استادیار گروه آموزشی مهندسی معماری

تحصیلات :
کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد : 
معماری/ 1388 / تهران/ دانشکده تربیت مدرس 
دکترای : 
معماری / 1393 / تهران / دانشکده تربیت مدرس

پست الکترونیک : f.ahmadi@umz.ac.ir
تلفن : 2750  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.