وحید حیدرنتاج
استادیار پایه 8 گروه آموزشی معماری

تحصیلات :

کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد : معما
ري از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران - اسفند 1380
دکترای : 
دکتری معماري دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران - بهمن 1389

پست الکترونیک : v.nattaj@yahoo.com
تلفن : 2720  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.