گرنت

آئين نامه گرنت

اصلاحات گرنت 

آئين‌نامه اجراي طرحهاي تحقيقاتي با استفاده از گرنت 

فرم قرارداد همكاري در اجراي فعاليت پژوهشي - گرنت 


فرصت های مطالعاتی

پرسشنامه فرصت‌ مطالعاتي 

اصلاحيه آئين‌نامه فرصت مطالعاتي

آئين‌نامه فرصت مطالعاتي

شيوه‌نامه فرصت مطالعاتي


آئین نامه های نشر

فرم ارزشيابي آثار

فرم پيشنهاد اثر

فرم ارزشيابي كتاب

فرم قرارداد حق‌الزحمه تاليف و ترجمه 

شيوه نامه اجرايي انتشار مجلات علمي دانشگاه

 

دوره پسا دکتری

فرم پسا دكتري (فرم تقاضا)  

شيوه نامه 

آئين نامه دوره هاي تحقيقاتي پسا دكتري  

صورتجلسه ارائه طرح پژوهشگران پسا دكتري  

دستورالعمل حمايت از رساله دكتري 


پاداش مقالات (مجلات)

شيوه‌نامه تشويق مقالات مجلات 

دستورالعمل اجرايي شيوه‌نامه تشويق مقالات 

فرم تشويق مقالات 

 

پاداش مقالات همایش ها

شيوه‌نامه اجرايي تشويق مقالات ارائه شده در ... 

 

شرکت در گردهمایی های علمی

پرسشنامه شركت در كنفرانس خارج  

گزارش علمي كنفرانس خارج  


پروژه ها و طرح های تحقیقاتی

فرم گزارش پيشرفت كار 

پرسشنامه طرح  

فرم پيشنهاد پروژه - وزارت عتف  

فرم قرارداد پيمانكاري موقت  


برگزاری کارگاه و گردهمایی های علمی

آئين‌نامه اجرايي برگزاري گردهمايي‌هاي علمي 

فرم پيشنهاد برگزاري گردهمايي علمي 

آئين‌نامه برگزاري كارگاه

فرم پيشنهاد برگزاري كارگاه 

فرم تقاضاي حمايت مالي براي برگزاري كارگاههاي آموزشي و همايش‌هاي بين‌المللي 

 

آزمایشگاه مرکزی

نظام‌نامه شاعا 

دستورالعمل نظام ايمني و...