-دکتر عابد تقوی
-استادیار پایه 8

-گروه آموزشی باستان‌شناسی

تحصیلات :
کارشناسی : باستان شناسی / 1382 / دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی‌ارشد : 
باستان شناسی دوره اسلامی  / 1386 / تهران / دانشگاه تهران
دکترای : 
باستان شناسی دوره اسلامی / 1389 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک : abedtaghavi@yahoo.com - abed.taghavi@umz.ac.ir
تلفن :       3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.