-دکتر محمد قمری فتیده
-استادیار پایه 4

-گروه آموزشی باستان‌شناسی

تحصیلات :
کارشناسی : باستان­‌شناسی/ دانشگاه بوعلی سینا همدان
کارشناسی‌ارشد : 
باستان‌شناسی/ دانشگاه آزاد تهران مرکزی
دکترای : 
باستان‌شناسی پیش از تاریخ/ دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک : ghamari.m21@gmail.com
تلفن :       3530  11 98+

لطفا جهت دریافت روزمه اینجا کلیک کنید