-دکتر رضا مهرآفرین
-دانشیار پایه 32

-گروه آموزشی باستان‌شناسی

تحصیلات :
کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی / 1369 / تهران / دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی‌ارشد : 
باستان شناسی  / 1375 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکترای : 
باستان شناسی / 1383 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک : Reza.mehrafarin@gmail.com
تلفن :       3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.