-دکتر سید رسول موسوی حاجی
-استاد تمام

-پایه 36

-گروه آموزشی باستان‌شناسی

تحصیلات :

کارشناسی : باستان­‌شناسی و تاریخ هنر از دانشگاه تهران در سال 1371
کارشناسی‌ارشد : باستان‌­شناسی دوران تاریخی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1374
دکترای : باستان­‌شناسی و هنر دوران اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1382


پست الکترونیک : seyyed_rasool@yahoo.com
تلفن : 2701  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.