پژوهش هنر- کارشناسی ارشد

پژوهش هنر 
دوره كارشناسي ارشد پژوهش هنر در سال 1390 به رشته هاي دانشكده هنر اضافه گرديد. هدف اين رشته تشويق وترغيب تفكر دانشجويان هنر در مقوله هنر، رشد خلاقيتهاي هنري  وارتقا سطح بينش هنري در فرهنگ اسلامي است. دانشجویان با گذراندن این دوره، می توانند گام هاي موثري در تقويت حوزه هاي آموزشي و پژوهشي هنر و تاليف و تصنيف در زمينه هاي هنري و جهت يابي  وتصحيح حركت هاي هنري جامعه اسلامي بردارند.

طول دوره و شكل نظام
طول متوسط دوره كارشناسي ارشد پژوهش هنر 2سال يا 4 نيمسال است. 

تعداد واحدهاي درسي:
کل واحدهاي درسي اين دوره 32 واحد به شرح زير است:

دروس اصلي و تخصصي                                         16 واحد 
دروس اختياري                                                    10  واحد  
رساله نهايي                                                      6 واحد   
---------------------------------------------------------------------- 

   واحدهاي درسي: 32  واحد


ضرورت و اهميت:
مقوله هنر نبض فرهنگ هر جامعه پويا وغني است و هويت ملي-اعتقادي-اجتماعي هر جامعه منسجم به وضوح در آثار هنري آن جامعه منعكس است. ايجاد دوره هايي كه بتوانند زمينه ساز تحقيق و تحقق آمال فرهنگي و احيا هويت هاي اصيل جامعه در وادي حساس "هنر" باشد از اهميت بسيار برخوردار است.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان :
 فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در دانشكده هاي هنر به تدريس  و در مركز تحقيقات هنري نيز به عنوان محقق مضغول به کار شوند.