محمد اعظم‌‌زاده
استادیار پایه -- گروه آموزشی صنایع دستی


تحصیلات :
کارشناسی : نقاشی / 1367 / تهران / دانشگاه هنر تهران
کارشناسی‌ارشد : پژوهش هنر / 1370 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکترای : پژوهش هنر / 1378 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک : A.Azamzadeh@yahoo.com
تلفن :     2760  3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت روزمه اینجا کلیک نمایید.