-- فروغ عموییان

مربی گروه آموزشی صنایع دستی

تحصیلات :
کارشناسیطراحی صنعتی / 1378 / تهران / دانشگاه تهران
کارشناسی‌ارشدطراحی صنعتی /1381/ تهران / دانشگاه تهران
دکترای

پست الکترونیک : F.Amoian@umz.ac.ir
تلفن :    ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.