مجید احمدپور
مربی گروه آموزشی مهندسی معماری

تحصیلات :
کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد : 

دکترای : 


پست الکترونیک : 
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.