وحید حیدرنتاج
استادیار پایه -- گروه آموزشی مهندسی معماری

تحصیلات :
کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد : 
معماری/ 1380 / تهران/ دانشکده هنرهای زیبا/دانشگاه تهران
دکترای : 
معماری / 1389 / تهران / دانشکده هنرهای زیبا/ دانشگاه تهران

پست الکترونیک : v.nattaj@yahoo.com
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.