دکتر روح‌اله رحیمی
استادیار گروه آموزشی مهندسی معماری

تحصیلات :
کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد پیوسته: معماری / شیراز / دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه شیراز
دکترای  تخصصی معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک : r.rahimi@umz.ac.ir
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.