روح‌الله رحیمی
مربی گروه آموزشی مهندسی معماری

تحصیلات :
کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد : 
معماری / شیراز / دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه شیراز
دکترای : 
دانشجوی دکترای تخصصی معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک : r.rahimi@umz.ac.ir
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.