اسحق رضازاده
مربی گروه آموزشی مهندسی معماری

تحصیلات :
کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد : 
معماری/ 1376 / تهران/دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
دکترای : 


پست الکترونیک : e.rezazadeh@umz.ac.ir
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.