سیدعلی سیدیان
استادیار پایه -- گروه آموزشی مهندسی معماری

تحصیلات :
کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد : 
معماری/ تهران/ دانشگاه تهران
دکترای : 
معماری / تهران / دانشگاه تهران

پست الکترونیک : a_seyedian@umz.ac.ir
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.