عباسعلی شاهرودی بهنمیری
استادیار پایه -- گروه آموزشی مهندسی معماری

تحصیلات :
کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد : 
معماری/ 1380 / تهران/ دانشگاه تهران
دکترای : 
معماری / 1389 / تهران دانشگاه علم و صنعت ایران 

پست الکترونیک : a.shahroudi@umz.ac.ir - aashahroudi@gmail.com
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.