سیدمحسن موسوی
استادیار پایه -- گروه آموزشی مهندسی معماری

تحصیلات :
کارشناسی : معماری/ 1376 / تهران/دانشکده هنرهای زیبا/ دانشگاه تهران
کارشناسی‌ارشد : 
معماری/ 1376 / تهران/دانشکده هنرهای زیبا/ دانشگاه تهران
دکترای : 
معماری/1391/ اصفهان/ دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر

پست الکترونیک : m.mousavi@umz.ac.ir
تلفن : ----  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.