محمدرضا حق‌جو
مربی گروه آموزشی مهندسی شهرسازی

تحصیلات :

کارشناسی : جغرافیای طبیعی/ 1372 / تهران / دانشگاه تهران
کارشناسی‌ارشد : برنامه ریزی شهری و منطقه ای/ 1377 / تهران/ دانشگاه شهید بهشتی
دکترای : دانشجوی 
شهرسازی / 1390 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک : m.haghjou@umz.ac.ir
تلفن :      3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.