محمود میثاقی
مربی گروه آموزشی شهرسازی

تحصیلات :
کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد : 

دکترای : شهرسازی


پست الکترونیک : m.misaghi@umz.ac.ir
تلفن :       3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت رزومه اینجا کلیک نمایید.