نحوه نگارش پروپوزال

دستورالعمل جهت نوشتن منابع و ماخذ مربوط به ضمائم طرح پیشنهادی رساله دوره دکتری و پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی‌ارشد