دکتر همایون حاج‌محمدحسینی

استادیار گروه آموزشی پژوهش هنر

 

تحصیلات :
کارشناسیصنایع دستی / تهران / دانشگاه هنر
کارشناسی‌ارشدپژوهش هنر / تهران / دانشگاه شاهد
دکترایدانشجوی هنر اسلامی / تبریز / هنر اسلامی تبریز

پست الکترونیک : h.hisseini@umz.ac.ir
تلفن :     ----  3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت روزمه اینجا کلیک نمایید.