همایون حاج‌محمدحسینی
مربی گروه آموزشی پژوهش هنر


تحصیلات :
کارشناسی : صنایع دستی / تهران / دانشگاه هنر تهران
کارشناسی‌ارشد : پژوهش هنر / تهران / دانشگاه شاهد تهران
دکترای : دانشجوی هنر اسلامی / تبریز / هنر اسلامی تبریز

پست الکترونیک : h.hisseini@umz.ac.ir
تلفن :     ----  3530  11 98+

لطفاً جهت دریافت روزمه اینجا کلیک نمایید.