فریال احمدی

استادیار گروه آموزشی مهندسی معماری

 

تحصیلات :

کارشناسی:

کارشناسی‌ارشد: مهندسی معماری (گرایش طراحی منظر) ، تربیت مدرس ، ایران (۱۳۸۶ - ۱۳۸۸)

دکتری: معماری ، تربیت مدرس ، ایران (۱۳۸۹ - ۱۳۹۳)

پست الکترونیک :  f.ahmadi@umz.ac.ir

تلفن :

جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.