دبیرخانه دائمی «کنفرانس ملی دوسالانه باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران» با اخذ مجوز از شورای پژوهشی دانشگاه مازندران در خردادماه 1397 خورشیدی تأسیس شد و با استقرار در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران رسماً آغاز به ­کار کرد. نظر به قرابت موضوعی باستان‌شناسی و تاریخ هنر، عنوان کنفرانس با همفکری انجمن‌های علمی و صاحب­‌نظران رشته‌های مربوط، «کنفرانس ملی دوسالانه باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران» انتخاب شد. رویکرد دبیرخانه، برگزاری منظم کنفرانس به‌صورت دوسالانه است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

https://arc-art.ir

تلفن‌های تماس : 35302717-011