اخبار > برنامه زمان بندی مصاحبه دوره دکترای باستان شناسی در سال تحصیلی 1400



٠٩:٢٧ | 1400/03/04

گروه خبری: اطلاعیه

شماره خبر: ٢٨٩٨٧

تعداد بازدید: 133

برنامه زمان بندی مصاحبه دوره دکترای باستان شناسی در سال تحصیلی 1400

 

1-باستان شناسی دوران اسلامی 23 و 24 خرداد 1400

2-باستان شناسی دوران تاریخی  25 خرداد 1400

3-باستان شناسی دوران پیش از تاریخ 26 خرداد 1400

شایا ن ذکر اینکه، پیش از این، زمان مصاحبه متقاضیان دکترای باستان شناسی در گرایش دوران اسلامی، روز 24 خرداد 1400 اعلام شده بود که بدین وسیله زمان آن به دو روز یعنی 23 و 24 خرداد اصلاح می گردد.

 


خروج