اخبار > برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-گرایش دوران اسلامی١٠:٠٦ | 1400/03/22

گروه خبری: اطلاعیه

شماره خبر: ٢٩١٢٤

تعداد بازدید: 227

برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-گرایش دوران اسلامی

برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-گرایش دوران اسلامی

 

http://art.umz.ac.ir/uploads/اصلاحیه_داوطلبان_دوران_اسلامی.pdf


خروج