اخبار > برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-گرایش دوران پیش از تاریخ١٠:١٧ | 1400/03/22

گروه خبری: اطلاعیه

شماره خبر: ٢٩١٢٥

تعداد بازدید: 172

برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-گرایش دوران پیش از تاریخ

برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-گرایش دوران پیش از تاریخ

 

http://art.umz.ac.ir/uploads/اصلاحیه_داوطلبان_مصاحبه_پیش_از_تاریخ.pdf


خروج