اخبار > برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-گرایش دوران تاریخی١٠:١٩ | 1400/03/22

گروه خبری: اطلاعیه

شماره خبر: ٢٩١٢٦

تعداد بازدید: 177

برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-گرایش دوران تاریخی

برنامه زمان بندی داوطلبان مصاحبه دکتری رشته باستان شناسی-گرایش دوران تاریخی

 

http://art.umz.ac.ir/uploads/اصلاحیه_داوطلبان_گرایش_تاریخی.pdf


خروج