اخبار > دوره های تابستانی گارگاه های آموزشی هنر١٠:٠٤ | 1401/04/15

گروه خبری: اطلاعیه

شماره خبر: ٣٣٧٩١

تعداد بازدید: 178

دوره های تابستانی گارگاه های آموزشی هنر

 

دانشکده هنر و معماری با همکاری مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مازندران برگزار میکند:

دوره های تابستانی گارگاه های آموزشی هنر

فایل jpg


خروج