اخبار > کارگاه مهارتی معماری: دیجی-کَست -چاپ سه بعدی قالب برای ساخت فرم های پیچیده١١:٢٦ | 1398/09/02

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٢٤٢٠٠

تعداد بازدید: 574

کارگاه مهارتی معماری: دیجی-کَست - چاپ سه بعدی قالب برای ساخت فرم های پیچیده

کارگاه مهارتی معماری: دیجی-کَست -چاپ سه بعدی قالب برای ساخت فرم های پیچیده

 

کارگاه مهارتی معماری: دیجی-کَست ) چاپ سه بعدی قالب برای ساخت فرم های پیچیده(

دبير كارگاه: دكتر فریال احمدی، مدیر گروه معماری دانشگاه مازندران

مدرس کارگاه: امين عادل زاده، استاد مدعو دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران.

یکشنبه ها 10 ، 17، 24 آذر و 1 دی ماه
صبح ها 8 تا 11
دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران

 

Technical Workshop:DIGI-CAST: 3d printed casting molds for complex forms


Instructor Instructor: Amin Adelzadeh, Lecturer in Architecture, University of Mazandaran
Coordinator: Dr. Ferial Ahmadi, Assistant Professor of Architecture, University of Mazandaran


December 1, 8, 15, 22 2019
8:00 a.m. – 11:00 a.m
School of Art and Architecture


خروج