اخبار > برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه١٢:٥٨ | 1398/09/05

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٢٤٢٩٢

تعداد بازدید: 686

برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه

برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه

 

« به نام خدا »

« مشورت و همکاری کنید تا به نتیجه مطلوب برسید »                       "  امام حسین ( ع ) "

برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه

نیم سال اول  99-1398

 

ردیف

 

ایام هفته

 

مشاوران مرکز

 

ساعت حضور مشاوران

 

حوزه کاری  مشاوران

 

مدرک تحصیلی مشاوران

 

 

1

 

 

 

شنبه

 

خانم متو

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی فوبی)  و اختلالات شخصیت

دانشجوی دکتری  روانشناسی سلامت

خانم مبلغ الاسلام

9-14

 عاطفی - -ازدواج- ارتباطی و خانوادگی

 ا ضطراب، استرس  

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

آقای دکتر قدیمی

14:30-12:30

      روانپزشک

متخصص اعصاب و روان

خانم دکتر اعلمی

14-9

      روانپزشک

متخصص اعصاب و روان

 

 

حجت الاسلام آقای حاتمی

14:30-10

                      مشاوره مذهبی

کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی

 

 

2

 

 

 

یکشنبه

آقای دکتر جعفری

14-8

ارتباط بین فردی-ازدواج-خانوادگی شکست عاطفی -

دکترای روانشناسی عمومی

آقای دکتر اکبری

14-9

مشاوره تحصیلی،-  روابط بین فردی

دکتری روانشناسی تربیتی

خانم دکتر اختیاری

14-9

خانوادگی زناشویی-روابط بین فردی-

دکتری مشاوره و خانواده

حجت الاسلام آقای حاتمی

15:30-11

مشاوره مذهبی

کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی

 

3

 

 

دوشنبه

خانم عباسی

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی - افسردگی وسواس فوبی  و سایر مشکلات و اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

خانم دادخواه

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی -فوبی )  و اختلالات شخصیت

دانشجوی دکتری  روانشناسی سلامت

خانم دکترکاظمی

14-8

مشاوره تحصیلی امور وب سایت

دکتری روانشناسی تربیتی

حجت الاسلام آقای حاتمی

15:30-11:30

مشاوره مذهبی

کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی

 

4

 

 

سه شنبه

خانم عباسی

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی  و سایر مشکلات و اختلالات

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

خانم دادخواه

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی فوبی)  و اختلالات شخصیت

دانشجوی دکتری  روانشناسی سلامت

خانم دکتر اختیاری

14-9

خانوادگی زناشویی-روابط بین فردی

دکتری مشاوره و خانواده

حجت الاسلام آقای حاتمی

15:30-11:30

مشاوره مذهبی

کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی

 

5

 

 

چهارشنبه

خانم دکتر اقبالی

14-9

عاطفی - -ازدواج-ارتباطی و خانوادگی - اضطراب،- استرس

دکتری روانشناسی تربیتی

خانم کاوسی

14-9

اختلالات خلقی و اضطرابی ( افسردگی وسواس فوبی  و سایر مشکلات و اختلالات

دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

 

آقای دکتر غفاری

14-9

خانوادگی زناشویی-روابط بین فردی-

دکتری مشاوره و خانواده

 

                                         

 

                                                                                           مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه

 

 


خروج