اخبار > کسب جایزه ی انجمن معماری جهان توسط دانشجوی دانشکده هنر و معماری١٣:٢٠ | 1399/04/08

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٢٥٩٧٢

تعداد بازدید: 799

*

کسب جایزه ی انجمن معماری جهان توسط دانشجوی دانشکده هنر و معماری

 

 

طرح محمد حسین رحمتی دانشجوی کارشناشی ارشد معماری دانشگاه مازندران به راهنمایی دکتر سید محسن موسوی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه مازندران برنده دوره سی و چهارم جایزه انجمن معماری جهانی

World Architecture community Awardدر بخش آکادمیک شد.

عنوان این طرح(بازطراحی دانشکده معماری دانشگاه مازندران در بابلسر)بود.

 

 


خروج