اخبار > طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر فتانه محمودی به سمت ریاست جدید دانشکده هنر و معماری منصوب شدند.١٠:٥٧ | 1401/02/31

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٣٢٥٤٥

تعداد بازدید: 212

حکم ریاست جدید دانشکده هنر و معماری

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر فتانه محمودی به سمت ریاست جدید دانشکده هنر و معماری منصوب شدند.

 

فایلpdfحکم


خروج