اخبار > به موجب حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر روح اله رحیمی به سمت معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری منصوب شدند.١١:٢٥ | 1401/02/31

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٣٢٥٤٨

تعداد بازدید: 207

انتصاب معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری

به موجب حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر روح اله رحیمی به سمت معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده هنر و معماری منصوب شدند.

 

فایل pdf حکم


خروج