اخبار > مصاحبه متقاضیان دوره دکتری باستان شناسی در سه گرایش: پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی از 21 لغایت 23 خرداد 1401 با حضور 29 متقاضی در دانشکده هنر و معماری برگزار شد.٠٨:٠٤ | 1401/03/24

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٣٢٧٨٩

تعداد بازدید: 195

مصاحبه متقاضیان دوره دکتری تخصصی باستان شناسی 1401

مصاحبه متقاضیان دوره دکتری باستان شناسی در سه گرایش: پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی از 21 لغایت 23 خرداد 1401 با حضور 29 متقاضی در دانشکده هنر و معماری برگزار شد.

 


خروج