اخبار > سرکار خانم صدیقه رضایی، سرکار خانم مائده واخیده، همکار جانباز آقای خضراله الهی٠٩:٥٧ | 1401/06/14

گروه خبری: اخبار

شماره خبر: ٣٤٤٣٠

تعداد بازدید: 71

کارمندان نمونه دانشکده هنر و معماری در سال 1401

سرکار خانم صدیقه رضایی، سرکار خانم مائده واخیده، همکار جانباز آقای خضراله الهی

 


خروج