محمد قمری فتیده
استادیار پایه 3 گروه آموزشی باستان‌شناسی

تحصیلات :
کارشناسی : 
کارشناسی‌ارشد : 
باستان شناسی  / 1386 /
دکترای : 
باستان شناسی / 1392 / تهران / دانشگاه تربیت مدرس

پست الکترونیک : m.ghamari@umz.ac.ir
تلفن :     2703  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.