فروغ عموییان
مربی گروه آموزشی صنایع دستی

تحصیلات :

کارشناسی : طراحی صنعتی/1378 / تهران / دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
کارشناسی‌ارشد : 
طراحی صنعتی /1381/ تهران /  دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
دکترای : 


پست الکترونیک : F.Amoian@umz.ac.ir
تلفن : 2760  3530  11 98+

لطفا جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.