گروه باستان‌شناسی

در سال 1391 رشته باستان شناسی به عنوان یکی از گروه‌های آموزشی در دانشکده هنر و معماری دایر گردید. بدین ترتیب آموزش علمی باستان شناسی در استان مازندران در دل دانشگاه جامع استان «دانشگاه مازندران» آغاز و زمینه ساماندهی پژوهش‌های باستان شناختی و اداره عملی آن در سطح استان بوسیله فارغ‌التحصیلان ایرانی رشته باستان شناسی دانشگاه‌های کشور فراهم آمد.

در حال حاضر گروه باستان شناسي پس از گذشت چهار سال همچنان اين كانون جوشش و ترويج انگيزه جستجوگري و نوآوري و خلاقيت و پژوهشگري را استوار برپا داشته و به تربيت نيروي انساني متخصص كارآمد ادامه مي دهد. اين خود در پي سنت ديرين سرزميني است كه قرن ها در توسعه علمي سهيم بوده و مراكز آموزشي آن به عنوان پايگاه هاي علمي تأثير بسزايي در ترويج و اشاعه دانش در سطح ايران و فراسوي مرزهاي آن داشته است. اين گروه اكنون در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مي پردازد و هيئت علمي شش نفره این گروه شامل 1 استاد، 3 دانشيار و 2 استاديار است.

 

معرفی رشته

باستان شناسي مهم ترين وسيله شناخت گذشته ، از هزاره هاي دور تا امروز ، به عنوان يكي از ساختارهاي بنيادين هويت فرهنگي بشمار مي آيد. اين شناخت، درك جامعه امروز را ممكن ساخته به طراحي آينده اي درست مي انجامد. از اين ديدگاه باستان شناسي جايگاه علمي ـ نظري و كاربردي ممتازي دارد. باستان شناسي با رهيافتي علمي و ميان رشته اي بر پايه آثار مدفون در دل خاك و آب و چه آثار مشهود ـ به بازسازي رفتار فرهنگي از دوران پيش از تاريخ تا به امروز مي پردازد. در اين راستا يك اثر و يا يك پديده و موضوع نه به تنهايي ولي در ارتباط با آثار و پديده هاي ديگر معني پيدا مي كند و در قالب يك مجـموعه براي بازسازي پديده هاي ناشي از رفتار فرهنگي بار مطالعاتي به خود مي گيرد. بازسازي فرهنگ مادي به درك فن آوري و سير تحول آن در زمينه هاي متعدد و مختلف زندگي انسان مثل كشاورزي، صنعت، آبياري و آبرساني، شكار، دامپروري، تغذيه، ارتباطات، مهاجرت، حمل و نقل، تجارت، معماري و عمران و موارد بسيار ديگر منجر مي شود و در نهايت به بازسازي روند اقتصادي ، سياسي، اجتماعي، مذهبي، فرهنگي و غيره مي انجامد.

بدين ترتيب گستره حوزه پژوهش هاي باستان شناختي، اين رشته پويا ، درواقع به همان گستردگي ابعاد مادي و معنوي زندگي انساني است، در تمام جهان و از آغاز زندگي او تا به امروز. باستان شناسي به عنوان دانشي نوين، از يك قرن و نيم پيش تحولي بس چشمگير داشته و همگام با پيشرفت سريع علوم ديگر بخصوص علوم پايه و علوم تجربي و طبيعي هر روز به چشم اندازهاي جديد دست مي يابد. وسعت سرزمين ايران، قدمت فرهنگي و تمدني چند هزار ساله آن و در نتيجه تعدد و تنوع فرهنگ ها و محوطه هاو آثار فرهنگي اين سرزمين ايجاب مي كند كه باستان شناسي ايران از توان بالقوه بسيار بالايي برخوردار باشد. گروه باستان شناسي دانشگاه مازندران با وقوف بر اين مسأله تمامي توان خود را به كار گرفته است تا همگام با تحولات عظيم و شگرف و پرشتاب در اين رشته، و با توجه خاص به توسعه كيفي آن، تحولي بنيادي پديد آورده و در راستاي پيشرفت متوازن همه علوم و بخصوص علوم انساني كه بي ترديد تعادل فرهنگي جامعه بدان بستگي دارد گام بردارد.